Personalgruppsutveckling

PROCESSLEDNING
På uppdrag processleder jag arbets- eller intressegrupper omkring givna teman som behöver diskuteras, ventileras och processas. Upplägget designas i samråd med uppdragsgivaren.

PERSONALGRUPPSUTVECKLING
Under en längre tid följer jag en personalgrupp där vi systematiskt tittar på de teman ni vill jobba med och utveckla. Det kan tex handla om teambuilding, konflikthantering, kommunikationsutveckling eller kreativ idéutveckling.

UTBILDNINGSBLOCK OCH INSPIRATIONSDAGAR
Kanske behöver din arbetsgrupp en inspirationsdag, eller din ledningsgrupp fördjupa sin kunskap omkring metoder för att jobba effektivt och inspirerat med sin arbetsgrupp. Möjliga teman för detta kan tex. vara; Kreativ projekt- och processledning, Effektiv mötesteknik, Det goda medarbetarskapet, Feedback/ Återkoppling och Teambuilding, Idéutveckling och Visionering,

Ways, out of the ordinary