Coaching

Creative Circles erbjuder både traditionell Livs och Karriär Coaching och Art Coaching.

LIVS- och KARRIÄR COACHING
Alla kan någon gång behöva en person att reflektera tillsammans med omkring sin livs- och/eller yrkessituation. Det som kännetecknar en coachingprocess är dels den tydliga målbildsorienteringen samt fokus på lösningar och handling. Coachens främsta verktyg är att ställa så kallade öppna frågor som leder den coachade till att tänka nytt och tänka framåt. Coachen hjälper också till att hålla en struktur i samtalet så att det blir fokuserat och lösningsinriktat.

ART COACHING
Art Coaching är en mix av traditionell livs- och karriär coaching med metodik från Uttryckande Konst. Genom att komplettera coachingen med en kreativ skapandeprocess kan vi lättare hitta nya svar på de utmaningar som ligger framför oss. Detta möjliggörs eftersom vi kommer bortom de vanemässiga tanke- och handlingsmönstren. Genom lek, experiment och utforskande kan vi få perspektiv på gamla problem eller nya sätt att ta oss an situationen vi befinner oss i. Det som skiljer Art Coaching från Uttryckande Konstterapi är att vi jobbar med din nusituation och framåt med tydliga målbilder. Coaching är på ett annat sätt än terapi mer handlingsorienterat och rör sig mer om den yttre världen – även om den inre världen också tas i beaktande.

Ways, out of the ordinary