Art Coaching

Art Coaching är en mix av traditionell livs- och karriär coaching med metodik från Uttryckande Konst.

Genom att använda en kreativ skapandeprocess kan vi lättare komma åt mer adekvata svar på de utmaningar som ligger framför oss. Detta möjliggörs eftersom vi kommer bortom de vanemässiga tanke- och handlingsmönstren. Genom lek, experiment och utforskande kan vi få nya perspektiv på gamla problem eller hitta nya sätt att ta oss an de situationer vi befinner oss i. Det som skiljer Art Coaching från Uttryckande Konstterapi är att vi jobbar med nusituationen och framåt med tydliga målbilder. Coaching är på ett annat sätt än terapi mer handlingsorienterat och rör sig mer om – om än inte bara – den yttre världen.

Mottagning: Gnesta alt Stockholm
Pris: 675:- (plus moms för företag)
Kontakt: lina@linawerning.se, 070-4685553

Ways, out of the ordinary