VARFÖR?

VARFÖR KONST i processen?
Genom att bjuda in konsten i den utforskande, kreativa processen (musik, bild och form, dans/rörelse, poesi, drama) visar sig ofta förvånande perspektiv och alternativa vägar vidare. Många gånger kan nödvändiga förändringar komma spontant och naturligt när vi aktiverar kreativiteten i en annars låst situation. Då behöver förändringen inte nödvändigtvis vara så stor, men blir ofta mer precis och riktig.

Parallellt med detta, kan helande och insikt uppstå när vi processar våra utmaningar och bekymmer genom konsten – utan att vi nödvändigtvis förstår hur eller varför. Konsten har denna inneboende potential i sig själv. Det är därför som människor i alla tider och alla kulturer har använt sig av konst i tider av lycka och sorg. Vi längtar efter skönhet och uttryck särskilt när vi är starkt berörda av sorg eller glädje. Konsten kan erbjuda den skönheten. En skönhet som är bortom estetik och underhållning.

Varför CREATIVE (Circles)?
När vi har fastnat i ett läge som vi inte vet hur vi ska ta oss ur, så är det just det, kreativiteten som blockerats (detta visar sig extra tydligt hos tex deprimerade människor). Därför är kreativitet så viktig för mig. Jag kan dock aldrig garantera att jag kan sätta igång kundens/klientens kreativitet. Däremot har jag en uppsjö av redskap som vanligen gör att vi identifierar och tar oss förbi blockeringarna och får fart på den skapande och kreativa förmågan. Framförallt handlar det om att skapa ett utrymme utanför de vardagliga ramarna genom lek, experimenterande, skapande och dialog.

“Motsatsen till lek är inte arbete, motsatsen till lek är depression”
/Samuel West, Lunds Universitet

Varför (Creative) CIRCLES?
Det snabba svaret är: för att jag också använder mig av mitt nätverk, min cirkel, för att sätta ihop kompetenta team inför uppdrag då jag inte arbetar ensam.
Det halvkorta svaret är att jag har en önskan om att det som skapas “out of the ordinary” också sprids, likt ringar på vattnet, ut i vardagen, ut till människorna, ut i världen.
Det långa svaret kommer jag inte avslöja här. Det kan du få på en workshop eller i en session, men det handlar om cirkeln som en stark symbol för många kvalitéer som jag menar gått förlorade i vårt hierarkiska och målstyrda samhälle. Kvalitéer jag vill verka för att sprida.

Ways, out of the ordinary