Om Lina Werning

Jag är en person som drivs av det lilla enkla målet att vilja rädda världen en smula och göra den till en något vackrare plats att vara på. Detta har tagit sig uttryck på olika sätt i olika tider av mitt liv. Något som dock alltid har funnits med är min passion för skapande och ett behov av att möta människor bortom ytliga klichéer.

Min bakgrund har jag inom konst/kultur och socialt arbete. Jag har två huvudsakliga utbildningar. Den ena är som Kaospilot (www.kaospilot.dk) – en process- och projektledarutbildning med fokus på förändringsarbete och entreprenörsskap. Den andra som Uttryckande Konstterapeut (www.expressivearts.se) – en steg 1 utbildning i psykoterapi där man arbetar med flera olika konstnärliga uttryck.

Mina kunder som organisationskonsult har jag haft främst i idéburnaverksamheter inom idéell och kulturell sektor. Exemple på kunder är Sveriges Radio, Svenska Kyrkan, Kulturverkstan Gbg, Dansens Hus, Dans och Teaterfestivalen Gbg mfl.

I Huddinge Kommun har jag arbetat under flera år med att utveckla och implementera projekt för unga med social och psykisk problematik. De har alla syftat till att stärka de unga deltagarnas förmåga till egen försörjning genom självutveckling, omvärdsorientering och coaching.

bild LW

Ways, out of the ordinary