Personlig utveckling

Inom fältet för personlig utveckling erbjuder Creative Circles utvecklingsmöjligheter både individuellt och i grupp. Arbetet baserar sig på metodik från Uttryckande Konst. Se vidare nedan.

UTTRYCKANDE KONSTTERAPI - nu till reducerat pris
Från orkeslöshet till HANDLINGSKRAFT
Från konflikt till FÖRSONING
Från fritt fall till FAST MARK
Från låsta positioner till MÖJLIGA VÄGAR
Från leda till INSPIRATION
Från rotlöshet till FÖRANKRING
Från förvirring till KLARHET
Från rädsla till MOD
Från tomhet till GLÄDJE
Alla behöver vi någon gång i livet stöd utifrån. Det kan tex handla om en livskris, sorg, en stor förändring, eller att vi fastnat i gamla vanor och tankemönster. Läs mer…

ART COACHING
Här blandas traditionell coaching upp med skapande  övningar. Detta gör att processen ofta blir mer överraskande och kreativ än en traditionell coachingprocess. Läs mer…

WORKSHOPS
I dessa workshops ges du möjlighet att dyka ner i ett tema och undersöka det under en eller flera heldagar. Metodiken är skapande och kreativ och har sin bas inom Uttryckande Konst.  Läs mer…

MER OM UTTRYCKANDE KONST
Uttryckande Konst utvecklades på 70-talet. Idag… Läs mer…

 

Ways, out of the ordinary