PROFFESSIONELL UTVECKLING

För att vi ska prestera gott på vårt arbete behöver vi känna inspiration och engagemang. För att vi ska uppnå detta är en känsla av kreativitet och relationerna mellan kollegor av avgörande betydelse. Creative Circles – Professionell Utveckling handlar om detta – de mellanmänskliga arbetsrelationerna och hur man skapar ett gott och kreativt arbetsklimat.

Metodiken är alltid inkluderande, processorienterad, praktisk och många gånger kreativ med inslag av skapande metoder. När jag arbetar med professionella personer och organisationer så tas ett program fram i samråd med kunden. Ofta blir det en blandning av mer klassisk organisationsutvecklings-metodik,  kreativ processdesign och ibland även Uttryckande Konst.

COACHING
Tar dig metodiskt vidare mot dina mål. Läs mer…

PERSONALGRUPPSUTVECKLING
Skapar ett mer kreativt och samspelt arbetsklimat Läs mer…

CREATIVE CIRCLES EXPRESS
Fixar personalfesten, fikarummet, personaldagen och garanterar hallaballo, festligheter och överraskningar Läs mer…

 

Ways, out of the ordinary